Free JavaScripts provided
by
The JavaScript Source

vingar.se
ufo.vingar.se 
 
Senast uppdaterat 2009-09-11  Copyright

ufo.gif (43753 bytes)

UFO´s

&
hur man kan hitta dem

 

UFO´s & hur man kan hitta dem
allt nedan är bara korta lösryckta "delsanningar"...

UFOs är här i många olika frekvenser/dimensioner (eller vad det nu kallas?).

Vilken "sort" UFOt är av avgör hur lätt det är att upptäcka med radar eller ögon.
Alla människor har olika förmågor att se vissa "frekvenser", man kallar det ofta "aurasyn". Med sådan förmåga har man lättare att se auror runt människor, djur, växter osv, man kan se våra guider/ledsagare, spöken, naturväsen, änglar och även UFOs och utomjordingar.
Aurasyn går att träna upp. Först behöver man kunna "fysiken", kolla t ex www.jordstralningscentrum.se och deras kurs "Aura & Chakra" där man både får lära sig "fysiken" och dessutom får ett halvdussin tekniker att träna vidare på och "tänket"...

Alla människor har olika förmåga och känslighet att känna in saker med sin aura eller få info medialt eller via slagruta/pekare/pendel... Slagruteteknik går också att träna upp för den som vill bekanta sig med de "Osynliga världarnas" energier och intelligenser. JC ovan har kurser, Slagrute-nybörjarkursen är bra start. Den frågeteknik man lär sig på JC-kurser är bra för att höja kvalitet inte bara när man använder slagruta/pekare/pendel utan även när man kanaliserar osv... 
 
En del kan ses med vanliga ögon.

Om det ligger i samma frekvens/dimension som oss och våra flygplan är det ju inget problem att se dem om de är stilla eller kör sakta inom synhåll.

Om man läst tillräckligt många UFO-rapporter märker man att, för alla (?) inblandade vittnen,
en återkommande mysterium är att de ser ett UFO mycket tydligt stående, sedan försvinner det blixtsnabbt, ibland uppfattar man en riktning.
Vad beror det på då?

UFOt har placerat sig på ett sexkantfönster och väntar på att det ska bli aktivt så att de kan åka till kanske en annan planet. Då går det undan, det tar 0,00043 sekunder (eller var det 0.00034?) att färdas mellan planeter på det sättet. Ska man åka längre sträckor får man åka kors och tvärs mellan ett antal planeter, och mellan en viss planet långt bort i ett annat solsystem tar det olika tid varje gång och olika färdvägar behövs.
Dessa sexkantfönster är nämligen bara öppna på ett för oss människor oförståeligt och oregelbundet sätt, kanske öppet 20 minuter var 4:e dag. Det beror ju på att planeterna rör sig och att sexkantfönstren tydligen aktiveras vid vissa vinklar. Detta kräver alltså att UFOna har databaser där man vet när sexkantfönster är öppna, mellan vilka planeter de är kopplade och var på de olika planeterna de finns.  

Om UFOt är på "gränsen" kan det bero på var man står, om man ska se UFOt eller inte.
Exempel är om man står på ett s k sexkantfönster (UFO-landningsplatser).
Där kan den som står innanför gränsen se UFOt, medan polaren utanför inte ser något,
om inte personen har tillräckligt bra "aurasyn".

Sedan finns det mer avancerade och smartare system som kräver mer förkunskaper.
Då kan man lära sig att utan redskap hitta i vilken riktning de är och hur långt borta.
(alla hittar inte alla sorters UFO heller.. det handlar om känslighet och erfarenhet osv)
Sedan kan man lära sig att känna igen energierna och avgöra varifrån UFOt kommer.
(Det finns felkällor, dels kanske man inte är så frekvenssäker själv, och detta är ganska grovt,
UFOs som inte vill röja sin id av något "skumt" skäl kan lägga ut "fel" energi runt sig.)
Detta har demonstrerats under våren 2009 i Stockholm under föredrag hos Jordstrålningscentrum. 
 

Hitta dem med slagruta eller liknande.

Så enkelt kan det vara!
Nästan alla kan lära sig gå med slagruta, det är en förmåga vi alla har inbyggt, även om det för flertalet ligger på ett omedvetet plan. 
Det som behövs är att man lär sig slagruteteknik bra och sedan behöver man naturligtvis TRÄNING,
när man hunnit så längt att man vill börja träna även på UFOs så gäller det att börja träna med FACIT.

Nästan alla har inbyggd healingförmåga, fast vi kanske inte insett det.
Det som saknas är att vi är tillsammans med någon som kan, som visar hur vi ska göra, hur vi ska tänka, hur vi ska hålla i vårt "instrument" (t ex slagruta, pekare, pendel, pendelspröt etc) och låta oss prova flera gånger med facit. 
Sedan finns det ju av alla förmågor mer eller mindre, starkt eller svagt. 
Flera faktorer styr kvaliteten: teknik, träning, intention (vad vill jag egentligen åstadkomma?), fokusering (på vad jag just nu ska inrikta mig på att göra), medfödda förmågor, dagsform, omgivningens förväntningar osv....
Vad du än ska göra behöver man lära sig genom att gå med någon som kan och man behöver i början "ha facit". 

Sedan finns det indikationer på att USA, i varje fall vid några stora internationella flygplatser, i varje fall ibland, verkar ha koll på om det kommer "individer med speciella frekvenser", d.v.s. kan tyda på att de är "mer eller mindre utomjordiska". Dylika personer har märkt att de trots pass från "rätt=ofarligt" land, väldigt alldagligt utseende och beteende har blivit förföljda och att det inte handlar om att förföljarna väntar på att utföra något "brott". Det kan ju räcka långt att en person med "rätt förmågor" ser på dem som kommer, de "avvikande" utmärker sig genom att "lysa", nästan som fyrar i denna persons ögon.
 

Var försiktig att komma nära.

Det finns många olika UFO-sorter och de är här av olika anledningar.
En del har frekvenser som är skadliga för människor och/eller naturväsen.
Om ett UFOs utstrålning är skadlig eller ej har inget att göra med varifrån UFOt kommer eller om de som är ombord är ok eller inte.
Därför ska du aldrig gå nära ett UFO, även om du inte ser det, såvida du inte har fått personligt OK.

Jag har varit med om att vi åkt iväg några stycken till en mötesplats, jag fick vänta 200 meter bort för det gamla UFO de kom med hade en frekvens som de inte var säkra på att jag klarade av, däremot fick 2 av de andra (som vi visste hade hög "andlighetsnivå") gå gram och t.o.m. in i UFOt.

Vi stod några på toppen av Trollberget (eller något liknande, i Dan Anderssons Finnmarker) och pratade med stortrollet där när ett UFO sakta kom och lade sig över oss, ett bekant UFO för oss, men vi visste ju att en del UFOs är skadliga för naturväsen, så vi frågade stortrollet om UFOt som kom var OK eller om vi skulle be att de lade sig högre upp eftersom det bara skilde kanske 10 meter. Nej UFOt kan ligga kvar, det är ok sa han.

 

UFO eller IFO?
UFO står för Unidentified Flying Objekt.
Därför brukar vi när det passar säga IFO = Identified Flying Objekt.
eftersom det definitionsmässigt blir fel att kalla något för oidentifierat / okänt / främmande,
när man vet varifrån UFOt kommer
och/eller känner en del som är ombord.

 

PÅ EGNA UNDERSIDOR:

UFO & litteratur
http://ufo.vingar.se/litteratur.htm
UFO´n & implantat
http://ufo.vingar.se/implantat.htm
Karlavagnen:  Finns utomjordingar?
http://ufo.vingar.se/karlavagnen.htm
UFO´s & radar
http://ufo.vingar.se/radar.htm
UFO´s & diverse erfarenheter från Slagrutenytt
http://ufo.vingar.se/slagrutenytt.htm
UFO´s & hur man kan hitta dem
http://ufo.vingar.se/hitta-ufos.htm
UFO´s & deras radio-kommuniktion
http://ufo.vingar.se/radio.htm
UFO´s & You Tube
http://ufo.vingar.se/video.htm
UFO´s & kritiker
http://ufo.vingar.se/kritiker.htm

 

Till UFO-Startsidan
Till vingar.se